Tag Archives: เครื่องแสกนลายนิ้วมือ

Finger Scan คืออะไร

Finger Scan หรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เกิดจากการนำความรู้ในเรื่องของลายนิ้วมือ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะลายนิ้วมือของมนุษย์ทุกคนนั้นไม่มีทางที่จะเหมือนกัน ดังนั้นจึงถูกนำมาใช้ในการยืนยันตัวตน เช่น การทำบัตรประชาชนการเข้าโรงรับจำนำ และการทำใบมรณะบัตร ซึ่งจากหลักการนี้เอง จึงถูกนำมาใช้ในการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั่นเอง
Finger Scan แปลตรงตัวก็คือการทำงานโดยใช้ลายนิ้วมือหรือ Fingerprint ทาบไปที่หัวอ่าน เพื่อทำการเทียบเคียงกับลายนิ้วมือที่ทำการบันทึกเอาไว้ก่อนหน้านี้ หากข้อมูลตรงกัน ระบบจึงจะทำงานตามที่ได้กำหนดเอาไว้ เช่นถ้าเป็นเครื่องบันทึกเวลาก็จะทำการบันทึกข้อมูลของเจ้าของลายนิ้วมือลงไปในฐานข้อมูล แต่ถ้าหากเป็นเครื่องควบคุมประตูระบบแขนกลก็จะทำการเปิดประตูนั่นเอง
บริษัทส่วนใหญ่จะนิยมใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เนื่องจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นมีข้อดีตรงที่ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรหรือธุรกิจได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ก็สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา ที่สำคัญรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนเพิ่มเลยแม้แต่น้อย แตกต่างจากเครื่องตอกบัตร หรือ  เครื่องรูดบัตร ที่ท่านต้องซื้อบัตรตอกหรือบัตรรูดเพิ่มในกรณีที่ธุรกิจของท่านขยายตัว
ถ้าถามว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นมีความสำคัญหรือไม่ ก็คงต้อบอกว่าหากธุรกิจของท่านสามารถที่จะรู้ข้อมูลการทำงานของพนักงานท่าน ว่าคนไหนมาเช้า คนไหนมาสาย คนไหนพักเกินเวลา คงจะดีกว่าไม่รู้อะไรเลย เหมือนคนตาบอดคลำช้าง แบบนี้คงไม่ดีอย่างแน่นอน